Šta si naučio/la u 2016?

2016 je bila duga i poučna. Ali šta je bila glavna stvar koju si nuačio/la u 2016? Pritisni START da otkriješ sada!

Još kvizova