Šta označava ime tvog deteta?

Šta označava ime tvog deteta?
Još kvizova